EHBO bij stress en piekeren

dinsdag, 24 februari 2015

Aandacht

Als je terug kijkt naar de afgelopen week, waar heb jij jouw aandacht deze week aan besteed? Onze hersenen nemen de vorm aan van waar de geest zich op richt. De hersenen zijn een levend orgaan, ze zijn ontworpen om te veranderen door je ervaringen. De hersenen zijn goed in het leren van slechte ervaringen. Uit de prehistorie / de tijd van de oermens zijn de hersenen ontwikkeld om te handelen bij gevaar en zo te leren van dit gevaar. Ze zijn daarom niet zo goed ontwikkeld in het lere1003070_1571815729713751_6131983209648133733_nn uit positieve ervaringen. Negatieve gedachten als o.a. ( iemand was boos op mij) zelf kritiek, zorgen maken, mopperen, gekwetst zijn, stress enz.. vormen een negatief patroon in de hersenen. Een negatieve gedachte stroom ontstaat als de geest zich richt op negatieve gedachten en daar in blijft hangen.

Bij veelvuldig herhalen van een negatief patroon, bijvoorbeeld als de aandacht voortdurend is gericht op de kans van een (irreële) bedreigingen (zoals bij piekeren), verliezen of gevaar, worden de hersenen extra gevoelig voor het opstarten van een negatieve gedachte stroom met als gevolg gevoelens van angst, woede en schuld.

Bij een positieve gedachten stroom is de geest gericht op prettige gebeurtenissen (iemand was aardig tegen je), goede omstandigheden, plezierige gevoelens, goede bedoelingen en fysiek genot. Als deze positieve gedachte stroom actief is vormt deze op den duur een positieve instelling een realistisch optimisme en een gevoel van eigenwaarde.

Hoe er in jou ouderlijk gezin werd omgegaan met jou (aangeleerd), hoe jou ouders zelf omgingen met situaties van stress, spanning maar ook elkaar (voorbeeld), wat je in jou jeugd en je verdere leven hebt mee gemaakt (omstandigheden/ trauma) is mede bepalend geweest voor jou (fysieke, emotionele en energetische) ontwikkeling en van jou gedachte patronen. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat de duur van de situatie, de leeftijd waarop, frequentie en mate van bedreiging mede bepalend is voor de ernst van beschadiging die hieruit kan zijn ontstaan.

Het lichaam maakt geen onderscheid tussen bedacht of reëel gevaar. Het gevolg is dat een negatieve gedachte stroom het lichaam hierdoor beïnvloed. Langdurig piekeren brengt het lichaam in een staat van alarm wat het vecht/ vlucht mechanisme activeert. Als dat mechanisme langdurig actief blijft omdat het piekeren langdurig plaats vind, heeft dit tot gevolg dat er allerlei fysieke, emotionele en energetische kunnen klachten ontstaan.

Het goede nieuws is: herstel is mogelijk!

Helend Bewegen helpt bij herstel van deze klachten. Het is een methode waarbij gewerkt wordt aan het herstellen en tot rust brengen van het gealarmeerde vecht/ vlucht mechanisme en werkt o.a. aan traumatische ervaringen, ervaringen en patronen uit de jeugd(innerlijk kind) en aan herstel uit negatieve gedachte patronen.