Case : Depressie

woensdag, 19 augustus 2015

Volwassen vrouw zoekt hulp bij depressieve klachten.
Reguliere behandelingen hebben tot op heden weinig tot geen resultaat opgeleverd.

Voorgeschiedenis:
Vanaf haar haar 14e jaar is ze binnen de GGZ in behandeling geweest voor depressieve klachten. De behandeling bestond o.a. uit interne opname, medicaties, EMDR en uiteindelijk 99x experimentele behandelingen met elektroshocks.

Uit de intake blijkt:
Dat op 6 jarige leeftijd haar sleutelbeen is gebroken en op haar 13e jaar is tijdens een blindedarmoperatie een bijna-doodervaring ontstaan. Hierdoor zijn (zo blijkt later uit de behandeling ) geblokkeerde innerlijk kind stukken ontstaan waar ze steeds opnieuw in schoot en soms na lange tijd ( maanden) weer uit kwam.
De behandelingen in de GGZ hebben bijgedragen aan (her-) traumatisering.

De behandeling:
Marianne Looij ( Heremitage) heeft het energiesysteem geschoond waarbij het trauma oplost en de gronding hersteld.
Na de energetische schoning is het in dit soort situaties belangrijk dat ook op het fysieke lichaam zich kan ontladen.
De methode Helend Bewegen is hierop gericht. Het trauma wordt op het niveau van het fysieke lichaam, waar het ligt opgeslagen, bevrijd en emoties die vrijkomen worden geuit.

De duur van het traject:
In totaal 7 sessies van 2 uur.
Daarnaast heeft ze vanuit Helend Bewegen fysieke oefeningen mee gekregen die ze thuis regelmatig heeft toegepast. Ook op momenten dat het wat minder ging met haar kon ze met de oefeningen zich terugbrengen in haar gronding.
Resultaten van de behandeling:
• Ze is zich bewust van haar gronding en kan deze op eigen kracht herpakken als ze deze verliest.
• Ze kan zich ontspannen
• Ze staat in haar kracht
• Ze kan zich weer focussen en concentreren
• Ze eet weer gezond
• Haar zelfbeeld is hersteld.
• En nu de beloning! Na zoveel jaar in de ellende te hebben gezeten heeft ze zelfs een leuke baan gevonden en een vaste aanstelling gekregen!

(Deze casus is met toestemming van cliënt geplaatst.