Tarieven en vergoedingen

Het behandeltraject.
De eerste kennismaking vind plaats via mail en een telefonisch informatief gesprek. Daarna volgt een eerste afspraak voor een behandeling van 2 uur.  Ella maakt van elke behandeling een verslag . Het verslag en de   aangereikte oefeningen ontvangt u via de mail. Het document met het verslag van de behandeling wordt met wachtwoord beveiliging verzonden ( ivm de wet privacy) Een week na de behandeling is er contact  met Ella, waarbij er ruimte is voor uitwisseling en evaluatie van ervaringen n.a.v. de behandeling. Meestal is er na de eerste behandeling  merkbaar. Een behandel traject Helend Bewegen kan bestaan uit een of meerdere afspraken.  Dit kan variëren en wordt mede bepaalt door het  thema waaraan gewerkt wordt, de complexiteit van de hulpvraag maar ook of er naast Helend Bewegen andere hulpverleners mee behandelen.( Soms wordt een behandeling Helend Bewegen als extra interventie door collega behandelaren geadviseerd.)  Gemiddeld bestaat een traject uit 1 tot 3 consulten. Daarbij wordt uitgegaan van 2 uur per behandeling.  (Bij een complexe hulpvraag kan een traject  langer duren).

Duur van de behandeling:

  • 2 uur per behandeling.  (Indien om gezondheidsredenen noodzakelijk kan er in overleg met Ella  een aanpassing in de duur van een behandeling plaats vinden.)

Tarieven:

Therapeutische behandelingen, gegeven door een register therapeut aangesloten bij de RBCZ, zijn vrijgesteld van  btw.

  • Een telefonisch informatief gesprek met Ella is gratis.
  • Het uur tarief = € 80,- per uur.
  • Het tarief voor een therapeutische behandeling Helend Bewegen van 2 uur is:  € 160,-     = incl.  sessie verslag en  telefonisch evaluatie  gesprek.

Voor een informerend gesprek of het maken van een afspraak:

Via email: ella@helendbewegen.nl
Telefonisch 06 24512413
Praktijk adres: Krachtighuizerweg 30A,  3881PD Putten

Vergoeding door Zorgverzekeraars

Heb je een aanvullende zorgverzekering, dan vergoeden zorgverzekeraars de kosten van een consult soms gedeeltelijk. Let wel: Een behandeling Helend Bewegen is geen vervanging van de reguliere medische zorg. Het valt onder de complementaire zorg en kan ondersteunend en/of aanvullend werken.

Helend Bewegen wordt ook in 2021 in de aanvullende verzekering vergoed. Voor meer informatie verwijs ik u naar uw verzekeraar.

Voor een overzicht van vergoedingen voor 2022 voor energetische therapie door de zorgverzekeraars. https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/ https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/holistisch-energetische-therapie#vergoedingen

Helend Bewegen is bij Kvk  geregistreerd.  nr 31046179  btw nr NL001953372B05

Beroeps verenigingen

Ella is aangesloten  bij de koepel organisatie de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)  via de Beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde)

Ella is bij de RBCZ als register therapeut geregistreerd.

                 

 

Privacy wetgeving

De praktijk Helend Bewegen voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard.  Informatie hier over in dit document: privacy verklaring en bepalingen bij behandeling Helend Bewegen 2021  privacy verklaring en bepalingen bij behandeling Helend Bewegen 2021 klik op de tekst om document te openen). Deze informatie wordt u ook via de mail toegestuurd voorafgaande aan de eerste behandeling. Hierin wordt u geïnformeerd over de rechten en plichten van cliënt en hulpverlener. Over  de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO), de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg(Wkkgz) en de algemene verordening  gegevensbescherming (AVG) .

Bij aanvang van de eerste behandeling geeft u (schriftelijk)  toestemming om over te gaan tot behandeling(en) en akkoord te zijn met het registreren van uw persoonlijke gegevens.

Op de website van de VBAG kunt u het complete reglement dit zijn de regels waar Helend Bewegen als VBAG therapeut zich aan dient te houden, inzien. Ook staat daar de  verwijzing naar stichting zorggeschil , de Tucht commissie complementaire zorg en Quasir